Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/06/19/LA/AJ-21.01.2019r.

Dostawa PACLITAXELUM ALBUMINATUM do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zapytanie-ofertowe

Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

29.01.2019r.-Protokół udzielenia zamówienia