Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/07/18/IEL- 07.03.2018r.

Sukcesywna dostawa druków i ksiąg na potrzeby DCO wg obowiązujących wzorów.

07.03.2018r.- Zapytanie Ofertowe

UWAGA! Proszę zwrócić uwagę na załącznik nr 1 wiersz 5. dotyczący wymagań technicznych druku. Pełna treść wymagań: ,,Druki powinny być wykonane na białym papierze offsetowym o gr.80g/m2 z wyłączeniem poz.6,7 (kolor zielony) i poz.8 (kolor żółty) i poz.9,10,16,23 (karton min.190g/m2).” ukazuje się po odpowiednim rozciągnięciu wiersza w arkuszu.

ZAŁ. NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁ. NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁ. NR 3 PROJEKT UMOWY_

ZAŁ. NR 4 – FORMULARZ OFERTY 

27.03.2018r.- Protokół udzielenia zamówienia