Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/09/19/IEL/AJ-11.02.2019r.

Sukcesywna dostawa druków i ksiąg na potrzeby DCO wg obowiązujących wzorów

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej. Wszelkie informacje wraz z domunetacją są dostępne pod linkiem poniżej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/197096