Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/10/22/EDT/JHP -26.01.2022. Termin składania ofert 28.01.2022

Usługi pocztowe  dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii , Pulmonologii i Hematologii w lokalizacjach pl. Hirszfelda 12 i ul. Grabiszyńska 105

1. 26.01.2022 zaproszenie do składania ofert

2. 26.01.2022 Załącznik nr 1 – Formularz oferty

3. 26.01.2022 Załacznik nr 2-projekt umowy

4. 26.01.2022 załacznik nr 3-Formularz cenowy

5. 26.01.2022 załacznik nr 4-Załącznik_Nr_I częstotliwosć odbiorów

6.31.01.2022 protokół z wyboru