Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/100/21/DCTK – 29.10.2021r.

Zapytanie Ofertowe na wykonanie jednorazowych- okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej, w podziale na 13 pakietów, zlokalizowanej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105, ul. Muchoborskiej 18 oraz przy ul. Fieldorfa 6 we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 27.10.2021R.

UWAGA ZMIANA:  TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 29.10.2021R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1A– Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1B – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 4 do umowy – Ogólne zasady bhp i ochrony środowiska

Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja dla wykonawców nr 2

Załącznik-nr-4—Projekt-umowy-APF-po modyfikacji 28.10.2021

Protokół udzielenia zamówienia

Korekta protokołu udzielenia zamówienia