Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/111/21/IT/AWO -17.11.2021r., godz. 10.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych wchodzących w skład DCO

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 17.11.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Informacja o zagrożeniach

Załącznik nr 3 do umowy – Porozumienie o przetwarzaniu danych osobowych

 Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na terenie DCO

Załącznik nr 5 – Formularz oferty

Protokół z wyboru