Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/14/20/IT/AWO – 18.03.2020r.

Dostawa wraz z montażem nowego zasilacza bezprzerwowego UPS w miejsce starego zainstalowanego w budynku „A” – OPZ, Zał. 1 i 1a.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3- Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Odpowiedzi 1

Protokół