Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/147/21/ZDH/IK-31.12.2021r., godz. 10:00

Dostawa termocyklera z podwójnym blokiem reakcyjnym do Laboratorium GMP Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy ul. Fieldorfa 6.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 -OPZ – Formularz asortymentowo-cenowy-Termocykler

Zał. 2 P-XXXIII-Pr-02-04 Formularz oferty 2021-1

Zał. nr-3-Projekt-umowy-APF 20.12.2021

Informacja dla Wykonawców nr 1

Protokół z wyboru