Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/150/21/EDEL/AWO do 12.01.2022r., godz. 10:00

Sukcesywna dostawa wody wraz z bezpłatnym użyczeniem, montażem, serwisem i sanityzacją dystrybutorów do podgrzewania wody  oraz pompki mechanicznej z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet 1 – sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 l w ilości 3200 szt wraz z bezpłatnym użyczeniem, montażem, serwisem i sanityzacją dystrybutorów do podgrzewania wody  (w ilości 38 szt) oraz pompki mechanicznej (w ilości 1 szt) do DCOHiP we Wrocławiu oraz filii DCOHiP w Legnicy i Jeleniej Górze.

Pakiet 2 – sukcesywna dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach o poj. 0,5L oraz 1,5L

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3a – Projekt umowy-Pakiet nr 1

Załącznik nr 3b – Projekt umowy-Pakiet nr 2

Protokół z wyboru