Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/19/21/IT/AWO – 24.03.2021r., godz. 10.00

Wykonanie przeglądu technicznego instalacji gazów medycznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 24.03.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe 17.03.2021r.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz gniazd Tlen, Vacum, Spr.powietrze

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Formularz oferty

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

PROTOKÓŁ Z WYBORU:

Protokół wyboru