Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/2/22/EL/AWO – termin składania ofert 24.01.2022r., godz. 10:00

Najem i serwis 22 mat wejściowych do budynków dla  Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda 12, Wrocław 53-413

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Załącznik nr 4-Projekt umowy

Protokół z wyboru