Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/21/20/NPZSZ/AWO – 10.04.2020r.

Wykonanie auditu recertyfikacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz dwóch auditów nadzoru w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Porozumienie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz osób

Odpowiedzi 1

Protokół wyboru