Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/23/20/IT/AWO – 20.05.2020r.

Serwis techniczny kotłowni gazowej w budynku Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy,ul. Iwaszkiewicza 5.

Serwis techniczny kotłowni gazowej w budynku A na terenie  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia Legnica

Załącznik nr 1b Opis przedmiotu zamówienia Wrocław

Załącznik nr 2a Arkusz asortymentowo cenowy Legnica

Załącznik nr 2b Arkusz asortymentowo cenowy Wrocław

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Formularz oferty

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Protokół