Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/23/21/IT/AWO – 06.04.2021r., godz. 10.00

Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii – filia w Legnicy.

Termin składania ofert upływa 06.04.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1A- Przedmiar robót

Załącznik nr 1B – Projekt wykonawczy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

WYBÓR:

Protokół z wyboru