Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/24/21/NIR/AWO – 06.04.2021r., godz. 10.00

Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych w celu spełnienia wymagań ochrony radiologicznej zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe ( tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1792 z póź. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Termin składania ofert upływa 06.04.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3- Formularz oferty

WYNIK:

Protokół z wyboru