Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/31/18/IEL/AJ-07.06.2018r.

Sukcesywna dostaw wody źródlanej i mineralnej do DCO we Wrocławiu oraz filii DCO w Legnicy i Jeleniej Górze z podziałem na 2 pakiety.

Termin składania ofert 14.06.2018r. godzina 10:00

Zapytanie ofertowe 

Załacznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2-Projekt umowy

Załącznik nr 3-Formularz oferty

  • PROTOKÓŁ:

28.06.2018r.-Protokół udzielenia zamówienia

12.07.2018-  unieważnienie