Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/31/20/ZMN/AWO-22.07.2020r.,godz. 10.00

Dostawa źródeł izotopowych Ge-68 (3  sztuki) koniecznych do codziennej kalibracji skanera PET Biograph mCT 20.

Protokół

Zapytanie ofertowe 22.07.2020r., godz. 10

Załącznk nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Projekt umowy