Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/33/18/IEL/AJ-22.06.2018r.

Sukcesywna dostawa produktów z kliszy z podziałem na 3 pakiety.

Pakiet nr 1- Błony typu GAFCHROMIC

Pakiet nr 2- Klisze do drukarki termicznej

Pakiet nr 3- Drukarka DRY STAR AXYS AGFA

  • Zapytanie Ofertowe

22.06.2018r.-Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2-Projekt umowy

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

  • Protokół

28.06.2018r.-Protokół udzielenia zamówienia