Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/34/21/IT/AWO – 11.05.2021r., godz. 10.00

Wykonanie konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 w budynkach „A”, „A-1”, „B”, „H”, „F”, „BU’ oraz Teleradioterapii

Termin składania ofert upływa 11.05.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz Cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 do umowy – Informacja o zagrożeniach w DCO

Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na ternie DCO

Załącznik nr 6 – Formularz oferty

PROTOKÓŁ WYBORU:

Protokół wyboru