Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/35/21/IT/AWO – 13.05.2021r., godz. 10.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w budynkach Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 2 „Prawo Budowlane”:

a.)   sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji  przewodów i kabli w budynkach: Budynek „B”, Budynek „H”, Budynek „BU”, Budynek Portierni Głównej, Budynek Magazyn Materiałów Łatwopalnych, Budynek Rozdzielni Tlenu, Budynek Stacji Transformatorowej

b.)   badanie  instalacji odgromowych oraz  uziomów w budynkach: Budynek „B”, Budynek „D”, Budynek „E+F”, Budynek „H”, Budynek Teleradioterapii, Budynek Magazyn Materiałów Łatwopalnych, Budynek Rozdzielni Tlenu, Budynek „BU”, Budynek Stacji transformatorowej

Termin składania ofert upływa 13.05.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a – Szkice i metryki

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy


18.05.2021 PROTOKÓŁ