Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/36/21/NZCHGS/JHP -12.05.2021 GODZINA 10:00

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa igieł do biopsji gruboigłowej piersi -190 szt

załaczniki:

1. zaproszenie

2. zaêÑcznik nr 1 arkusz asortymentow-cenowy

3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

4.4. załącznik nr 3 -projekt umowy AW

5. PROTOKÓŁ