Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/37/18/IEL/AJ-19.07.2018r.

Sukcesywna dostaw wody źródlanej i mineralnej do DCO we Wrocławiu oraz filii DCO w Legnicy i Jeleniej Górze z podziałem na 2 pakiety.

Termin składania ofert 24.07.2018r. do godziny 10:00

UWAGA!!! W wyniku spływających pytań termin składania ofert wydłuża się do 25.07.2018r. do godziny 12:00

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:

PROTOKÓŁ UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: