Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/38/21/IT/AWO – 10.06.2021r., godz. 10.00

Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w  budynkach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 2 „Prawo Budowlane”:

a) sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli w budynku Zakładu Teleradioterapii przy ul. Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze

b) badanie  instalacji odgromowych oraz  uziomów w budynku Zakładu Teleradioterapii przy ul. Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze

Termin składania ofert upływa 10.06.2021r., godz. 10.00 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 11.06.2021 GODZINA 10:00 Adres : dzp@dco.com.pl

ZAPYTANIE:

Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

FORMULARZ

WYBÓR:

Protokół wyboru