Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/4/20/IT/AWO – 30.01.2020r.

Monitorowanie, oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 – filia DCO we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Zarządzenie wewnętrzne nr 9_2012

Załacznik nr 4 Ogólne-zas.-środ.-i-BHP-dla-wyk.

Załącznik nr 5 Projekt umowy AW

protokół