Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/4/22/LA/AWO-28.02.2022r.,godz. 13:00

Zapytanie Ofertowe na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert do dnia 28.02.2022r.,godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3-Projekt umowy

17.02.2022r. – Zmiana terminu

Odpowiedzi na pytania

Protokół