Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/41/22/NB/AWO – 29.03.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe nr  ZP/BU/41/22/NB/AWO o świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ w 5 lokalizacjach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2022r., godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3a – Wykaz doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. bhp

Załącznik nr 3b – Wykaz doświadczenia na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej

Załącznik nr 4-Projekt umowy AW

Protokół