Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/42/18/IT/AJ-07.09.2018r.

Monitorowanie , oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6  – filia DCO we Wrocławiu

Termin składania ofert 13.09.2018r. godzina 10:00

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AS

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Załącznik nr 4-Zarządzenie wewnętrzne 92012 z dnia 20.01.2012r.

Załącznik nr 5-Ogólne zasady środowiskowe i BHP

Do umowy:

Załącznik nr 5- Porozumienie

Załącznik nr 6 do umowy-Klauzule-informacyjne