Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/45/18/NWOK/AJ-25.09.2018r.

Usługa w zakresie wyboru wykładowców w celu przeprowadzenia szkolenia w terminie: 25.10.2018 r. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu:„ Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.1 programy Profilaktyczne. Nr projektu: POWR.05.01.00-IP.05-00-002/1

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 05.10.2018r. DO GODZINY 12:00

Zapytanie ofertowe

Informacja nr 1 do Wykonawców

Protokół wyboru ofert ZP_BU_45_18_NWOK_AJ