Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/46/22/LSL/JK – 11.04.2022r., godz. 11:00

Zapytanie ofertowe o dostawę  4000 indywidualnie pakowanych zestawów do pobierania próbek kału oraz odczynników do 4000 oznaczeń krwi utajonej w kale metodą immunochemiczną na okres 12 miesięcy.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 15.04.2022r. godz. 11:00

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Zestawienie-asortymentowo-cenowe

Zał. 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 3 – Formularz oferty

Zał. 4 – Projekt umowy

11.04.2022r. – Odpowiedź

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Protokół udzielenia zamówienia – 26.04.2022