Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/47/21/LDM/AWO -25.06.2021r., godz.10.00

Zapytanie Ofertowe o usługę transportową na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, filia w Legnicy.

Termin składania ofert upływa 25.06.2021r., godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AW

Załącznik nr do umowy 2- Porozumienie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4- Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o dysponowaniu pojazdami

PROTOKÓŁ