Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/5/20/IT/AWO – 07.02.2020 r.

Wykonywanie napraw awaryjnych, okresowych przeglądów i konserwacji, urządzeń elektrycznych: agregatu prądotwórczego, złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR,  zasilaczy  bezprzerwowych  UPS wg. Zał nr 3.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Arkusz cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 5 Formularz oferty

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Protokół