Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/52/18/IEL/JG – 12.10.2018r.

Usługa polegająca na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych oraz medycznych z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz filii w Legnicy i Jeleniej Górze.

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Wyniki postępowania: