Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/56/18/LA/AW – 23.10.2018

Dostawa szafy chłodniczej do przechowywania leków o poj. minimum 900l brutto

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych – użytkowych

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Protokół wyboru oferty Szafy chłodniczej – 29.10.2018