Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/61/20/LAM/AWO – 21.10.2020r.,godz. 11.00

Dostawa aparatu do dekontaminacji i urządzeń do dezynfekcji powierzchni dla Dolnośląskiego Centrum onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia – pak nr 1

Załącznik nr 2 -Opis przedmiotu zamówienia – pak nr 2

Załącznik nr 3 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Odpowiedzi 1

PROTOKÓŁ