Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/62/18/EL/AJ-05.11.2018r.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego kontenera magazynowego na potrzeby DCO

UWAGA! Składanie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/dco

Protokół:

Protokół udzielenia zamówienia z dnia 16.11.2018r.