Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/64/18/LZF/AJ-23.11.2018r.

Zakup detektorów do miernika RaySafeX2: do pomiarów mammograficznych (MAM), do pomiarów luminancji oraz illuminancji (LIGHT) oraz wzorcowanie miernika RaySafeX2 z detektorami R/F, MAM (zamawiany w obecnym postępowaniu), CT, LIGHT (zamawiany w obecnym postępowaniu).

Zapytanie Ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis parametrów-cech

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3-Formularz oferty

Protokół udzielenia zamówienia:

05.12.2018r.-Protokół