Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/65/22/DT/AWO – 25.05.2022r., godz. 10:00

Dostawa wraz z montażem i serwisem gwarancyjnym stacji demineralizacji wody na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w bud. A-1 przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu.

Uwaga: w związku z wpłynięciem pytań, zmianie ulega termin składania ofert do 25.05.2022r., godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Projekt umowy APF

Załącznik nr 2 do umowy – Informacja o zagrożeniach

Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie Wykonawcy o skierowaniu osób do pracy

Załącznik nr 5 do umowy – Klauzula informacyjna

Odpowiedzi na pytania

Protokół