Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/66/22/EI/KK – 10.06.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe o przedłużenie ważności umowy serwisowej oraz rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Axence nVision wraz z usługą wdrożeniową i szkoleniem administratorów.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert:

Termin na składanie ofert upływa w dniu 26.05.2022r., 30.05.2022r. 06.06.2022r., 10.06.2022 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

1.Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2.Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3.Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

4.Załącznik nr 4 – Arkusz asortymentowo cenowy

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy po zmianie

3.Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia po zmianach

4.Załącznik-nr-4-–-Arkusz-asortymentowo-cenowy po zmianie

Załącznik nr 6 do umowy po zmianie

Zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe(2)

Zmiana terminu składania ofert na 10.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe – Załącznik-nr-1 – Formularz-oferty-5

Zapytanie ofertowe – Załącznik-nr-2 – Projekt umowy wraz z załącznikami – 2022_06_02-1

Zapytanie ofertowe – Załącznik-nr-3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 2022_06_02

Zapytanie ofertowe – Załącznik-nr-4 – Arkusz asortymentowo cenowy – 2022_06_02

Załącznik nr 1 do umowy – Arkusz asortymentowo cenowy – 2022_06_02-1

Załącznik nr 2 do umowy – Klauzula informacyjna-2

Załącznik nr 3 do umowy – Warunki dostępu zdalnego – zdalny Pulpit

Załącznik nr 4 do umowy – Warunki dostępu zdalnego – VPN(1)

Załącznik nr 5 do umowy – Protokół odbioru – 2022_06_02

Protokół z wyboru