Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/67/18/LPE/AJ-29.11.2018r.

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do skóry i powierzchni z podziałem na 5 pakietów

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2- Projekt umowy AW

Załącznik nr 3-Formularz oferty

03.01.2019r.-Protokół udzielenia zamówienia