Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/73/18/IEL/AJ-13.12.2018r.

Sukcesywna dostawa teczek na dokumentację pacjentów w kolorach wskazanych przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy

Zapytanie Ofertowe:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3- Projekt umowy

Załącznik nr 4-Formularz Oferty

Protokół:

Protokół udzielenia zamówienia 08.01.2018r.