Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/74/21/LDAM/AWO- 14.09.2021r., godz. 10.00

Zapytanie Ofertowe o wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji  oraz bieżących napraw aparatu Cliniporator w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 14.09.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 5 do umowy – Ogólne zasady bhp i ochrony środowiska

WYBÓR:

Protokół z wyboru