Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/75/22/LSOE/AWO – 06.06.2022r., godz.10:00

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do skóry, powierzchni, narzędzi i Centralnej Sterylizatorni z podziałem na 16 pakietów.

Uwaga zmiana terminu na składanie ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem skanu oferty na adres: dzp@dco.com.pl do dnia 31.05.2022r.02.06.2022r., 06.06.2022r. godz.10:00

Zamawiający prosi dodatkowo o złożenie wypełnionego załącznika nr 1 – Arkusz asortymentowo cenowy w pliku edytowalnym

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3 -Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy- zmodyfikowany w dniu 02.06.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

OFERTY:

1. HENRY KRUSE sp.z o.o

2. Schulke Polska Sp. z o.o

3. MEDILAB Sp. z o.o

4. CEZAL S.A.

5. BIALMED Sp.Z O.O.

WYNIK:

Protokół

Informacja o wyniku postępowania z 14.06.2022r.

Uchylenie czynności wyboru i wybór w pakiecie nr 9