Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/81/20/IEL/AWO – 17.12.2020r.

Sukcesywna dostawa teczek na dokumentację pacjentów w kolorach wskazanych przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

Termin składania ofert upływa 17.12.2020r.

Zapytanie ofertowe 10.12.2020r.

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

WYBÓR:

Protokół wyboru