Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/93/21/DCTK – 20.10.2021r.

Zapytanie Ofertowe na wykonanie jednorazowych- okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej, w podziale na 46 pakietów, zlokalizowanej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105, ul. Muchoborskiej 18 oraz przy ul. Fieldorfa 6 we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 18.10.2021R.  20.10.2021R.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1A-OPZ Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1B-ARKUSZ ASORTYMENTOWO CENOWY

Zał. nr 3 -Wykaz osób

Zał. nr 4 – Projekt umowy

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 4 – Projekt umowy-zmodyfikowany 14.10.2021r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Zał.-1B-ARKUSZ-ASORTYMENTOWO-CENOWY-ZMODYFIKOWANY 18.10.2021R.

Protokół udzielenia zamówienia