Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/94/21/DCTK – 18.10.2021r. godz. 10.00

Wykonanie jednorazowych przeglądów okresowych komór laminarnych wraz z wymianą filtrów w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 18.10.2021R. godz.10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Arkusz asortymentowy

Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4 Projekt umowy jednorazowy przegląd sprzetu

Załącznik nr 5 -Wykaz osób

Informacja o poprawieniu omyłki rachunkowej

Protokół z wyboru