Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/95/22/LA/JHP – 29.06.2022 G. 12:00- składanie ofert

Wykonanie jednorazowego przeglądu okresowego i konserwacji urządzeń znajdujących się w Zakładzie Patomorfologii w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12

27.06.2022 Zapytanie ofertowe

27.06.2022 załącznik nr 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

27.06.2022 załacznik nr 2. Arkusz asortymentowo-cenowy

27.06.2022 załacznik nr 3.Projekt umowy jednorazowy przegląd sprzętu Zakład Patomorfologii apf

27.06.2022 Załacznik nr 4. Formularz oferty