Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/01/19/IT/JG – 14.01.2019r.

Czyszczenie i dezyfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, w filii w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, w filii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 25 STYCZNIA 2019r. GODZ. 10:00/10:15

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: