Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/02/19/IEL/JHP- 09.01.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 18.01.2019 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 22.01.2019 GODZINA 10:10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 25.01.2019 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW UŻYWANYCH W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU ORAZ ODBIÓR ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

OGŁOSZENIE

09.01.2019 Ogłoszenie nr 501844 MATERIAŁY EKSPLOAT

14.01.2019 Ogłoszenie nr 540008170 ZMIANA

16.01.2019 zmiana Ogłoszenie nr 540009748

21.01.2019 Zmiana Ogłoszenia nr 540012586

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

09.01.2019- SIWZ

16.01.2019 Modyfikacja SIWZ

21.01.2019 Modyfikacja SIWZ

09.01.2019 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

14.01.2019 MODYFIKACJA załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

17.01.2019 MODYFIKACJA załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

18.01.2019 MODYFIKACJA nr 3 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

09.01.2019-załącznik nr 2 druk oferty

22.02.2019 Modyfikacja załącznik nr 2 druk oferty

09.01.2019-Załącznik-nr 3-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.01.2019-Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

09.01.2019 załącznik nr 5 projekt umowy AH

09.01.2019-Załącznik nr 6- Wykaz dostaw

09.01.2019-Załącznik do umowy- porozumienie

14.01.2019 ODP. NR 1

16.01.2019 odp. nr 2

17.01.2019 odp. nr 3

18.01.2019 odp. nr 4

21.01.2019 ODP. NR 5

22.01.2019 ODP. NR 6

Po otwarciu ofert: