Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/04/18/LAM/JG – 27.01.2018r.

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury dla Zakładu Patomorfologii wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem w niezbędne meble w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 15 MARCA 2018r. GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 22 MARCA 2018 GODZ. 10:00/10:15

Ogłoszenie:

SIWZ+załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje: