Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/04/19/EZP/JHP- 21.01.2019

Sukcesywne dostawy z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1-Dzierżawa 1 szt. systemu do biopsji piersi pod kontrolą USG, MGR oraz pod rezonansem  wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych do biopsji

Pakiet nr 2- sukcesywna dostawa syntetycznego kleju tkankowego wraz z osprzętem do aplikacji

link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/190096